کمترین: 
205.57
بیشترین: 
208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.65
زمان: 
7/30 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 مهر 1397 , 205.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 00:00","price":208},{"date":"1397/07/30 03:00","price":207.25},{"date":"1397/07/30 05:30","price":206.75},{"date":"1397/07/30 06:00","price":207.74},{"date":"1397/07/30 08:30","price":206.7},{"date":"1397/07/30 09:00","price":207.12},{"date":"1397/07/30 12:00","price":206.89},{"date":"1397/07/30 14:30","price":205.95},{"date":"1397/07/30 15:00","price":206.7},{"date":"1397/07/30 17:30","price":206.1},{"date":"1397/07/30 18:00","price":205.98},{"date":"1397/07/30 20:30","price":205.57},{"date":"1397/07/30 21:00","price":205.6},{"date":"1397/07/30 23:30","price":205.65}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398