کمترین: 
6560.6
بیشترین: 
6625.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6561.6
زمان: 
7/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 مهر 1397 , 6561.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 00:00","price":6622.7},{"date":"1397/07/30 02:30","price":6620.6},{"date":"1397/07/30 03:00","price":6590},{"date":"1397/07/30 05:30","price":6585.5},{"date":"1397/07/30 06:00","price":6600},{"date":"1397/07/30 08:30","price":6590.1},{"date":"1397/07/30 09:00","price":6612.7},{"date":"1397/07/30 11:30","price":6625.4},{"date":"1397/07/30 12:00","price":6603.7},{"date":"1397/07/30 14:30","price":6579.9},{"date":"1397/07/30 15:00","price":6580.5},{"date":"1397/07/30 17:30","price":6575.8},{"date":"1397/07/30 18:00","price":6569},{"date":"1397/07/30 20:30","price":6560.6},{"date":"1397/07/30 21:00","price":6562.1},{"date":"1397/07/30 23:30","price":6561.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398