کمترین: 
208.36
بیشترین: 
208.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
208.36
زمان: 
7/29 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 مهر 1397 , 208.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/29 20:30","price":208.78},{"date":"1397/07/29 23:30","price":208.36}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398