کمترین: 
6625.2
بیشترین: 
6637.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6625.2
زمان: 
7/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 مهر 1397 , 6625.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/29 20:30","price":6637.9},{"date":"1397/07/29 21:00","price":6636},{"date":"1397/07/29 23:30","price":6625.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398