کمترین: 
189438
بیشترین: 
189438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
189438.0
زمان: 
7/29 20:20
قیمت شاخص بورس امروز 29 مهر 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 29 مهر 1397 , 189438.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/29 20:20","price":189438.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398