کمترین: 
69.28
بیشترین: 
69.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.28
زمان: 
7/29 12:08
قیمت نفت سبک امروز 29 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 مهر 1397 , 69.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/29 12:08","price":69.28}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398