کمترین: 
188438
بیشترین: 
188575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188575.0
زمان: 
7/28 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 28 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 مهر 1397 , 188575.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 11:20","price":188438.0},{"date":"1397/07/28 14:20","price":188575.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398