کمترین: 
1226.32
بیشترین: 
1226.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1226.32
زمان: 
7/28 02:30
قیمت اونس طلا امروز 28 مهر 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 28 مهر 1397 , 1226.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 02:30","price":1226.32}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398