کمترین: 
3.229
بیشترین: 
3.236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.229
زمان: 
7/28 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 28 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 مهر 1397 , 3.229 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":3.236},{"date":"1397/07/28 01:08","price":3.229}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398