کمترین: 
1.9155
بیشترین: 
1.916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.916
زمان: 
7/28 01:08
قیمت بنزین امروز 28 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 مهر 1397 , 1.916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":1.9155},{"date":"1397/07/28 01:08","price":1.916}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398