کمترین: 
714.38
بیشترین: 
714.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714.38
زمان: 
7/28 00:08
قیمت گازوئیل امروز 28 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 مهر 1397 , 714.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":714.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398