کمترین: 
79.95
بیشترین: 
80
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80
زمان: 
7/28 01:08
قیمت نفت برنت امروز 28 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 مهر 1397 , 80 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":79.95},{"date":"1397/07/28 01:08","price":80}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398