کمترین: 
69.31
بیشترین: 
69.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.37
زمان: 
7/28 01:08
قیمت نفت سبک امروز 28 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 مهر 1397 , 69.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":69.31},{"date":"1397/07/28 01:08","price":69.37}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398