کمترین: 
205.01
بیشترین: 
209.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209.3
زمان: 
7/28 18:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 مهر 1397 , 209.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:00","price":206.8},{"date":"1397/07/28 02:30","price":205.04},{"date":"1397/07/28 03:00","price":205.81},{"date":"1397/07/28 05:30","price":205.01},{"date":"1397/07/28 06:00","price":206.18},{"date":"1397/07/28 08:30","price":205.42},{"date":"1397/07/28 09:00","price":206.04},{"date":"1397/07/28 10:30","price":207.61},{"date":"1397/07/28 11:00","price":208.73},{"date":"1397/07/28 14:30","price":207.95},{"date":"1397/07/28 15:00","price":207.65},{"date":"1397/07/28 17:30","price":207.95},{"date":"1397/07/28 18:00","price":209.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398