کمترین: 
6520.8
بیشترین: 
6600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6600
زمان: 
7/28 18:00
قیمت بیت کوین امروز 28 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 مهر 1397 , 6600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:00","price":6548.2},{"date":"1397/07/28 02:30","price":6535.8},{"date":"1397/07/28 03:00","price":6535.1},{"date":"1397/07/28 05:30","price":6520.8},{"date":"1397/07/28 06:00","price":6540.2},{"date":"1397/07/28 08:30","price":6534.6},{"date":"1397/07/28 09:00","price":6543},{"date":"1397/07/28 10:30","price":6557},{"date":"1397/07/28 11:00","price":6580.5},{"date":"1397/07/28 14:30","price":6577},{"date":"1397/07/28 15:00","price":6577.3},{"date":"1397/07/28 17:30","price":6587.7},{"date":"1397/07/28 18:00","price":6600}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399