کمترین: 
78.25
بیشترین: 
78.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.25
زمان: 
7/27 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 27 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 مهر 1397 , 78.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 16:32","price":78.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398