کمترین: 
205.06
بیشترین: 
210.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.9
زمان: 
7/27 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 مهر 1397 , 205.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 06:00","price":210.3},{"date":"1397/07/27 09:00","price":206.4},{"date":"1397/07/27 11:30","price":205.11},{"date":"1397/07/27 12:00","price":205.06},{"date":"1397/07/27 14:30","price":206.46},{"date":"1397/07/27 15:00","price":207.2},{"date":"1397/07/27 17:30","price":205.82},{"date":"1397/07/27 18:00","price":206.39},{"date":"1397/07/27 20:30","price":206.45},{"date":"1397/07/27 21:00","price":206.25},{"date":"1397/07/27 23:30","price":205.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398