کمترین: 
1225.65
بیشترین: 
1228.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1228.09
زمان: 
7/27 11:30
قیمت اونس طلا امروز 27 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 مهر 1397 , 1228.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 02:30","price":1225.65},{"date":"1397/07/27 05:30","price":1227.92},{"date":"1397/07/27 08:30","price":1227.30},{"date":"1397/07/27 11:30","price":1228.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398