کمترین: 
6557.1
بیشترین: 
6629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6565
زمان: 
7/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 مهر 1397 , 6565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:00","price":6627.1},{"date":"1397/07/27 02:30","price":6585.9},{"date":"1397/07/27 03:00","price":6597.5},{"date":"1397/07/27 05:30","price":6629},{"date":"1397/07/27 06:00","price":6611.4},{"date":"1397/07/27 08:30","price":6610},{"date":"1397/07/27 09:00","price":6623.3},{"date":"1397/07/27 11:30","price":6587},{"date":"1397/07/27 12:00","price":6591.6},{"date":"1397/07/27 14:30","price":6597},{"date":"1397/07/27 15:00","price":6610.1},{"date":"1397/07/27 17:30","price":6567.7},{"date":"1397/07/27 18:00","price":6577.8},{"date":"1397/07/27 20:30","price":6567},{"date":"1397/07/27 21:00","price":6557.1},{"date":"1397/07/27 23:30","price":6565}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398