کمترین: 
79.5
بیشترین: 
79.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.5
زمان: 
7/26 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 26 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 مهر 1397 , 79.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 17:08","price":79.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398