کمترین: 
1220.39
بیشترین: 
1223.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1220.39
زمان: 
7/26 11:30
قیمت اونس طلا امروز 26 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 مهر 1397 , 1220.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 02:30","price":1222.41},{"date":"1397/07/26 05:30","price":1223.31},{"date":"1397/07/26 08:30","price":1223.86},{"date":"1397/07/26 11:30","price":1220.39}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398