کمترین: 
3.197
بیشترین: 
3.317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.197
زمان: 
7/26 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 26 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 مهر 1397 , 3.197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:08","price":3.317},{"date":"1397/07/26 05:32","price":3.309},{"date":"1397/07/26 06:32","price":3.312},{"date":"1397/07/26 07:08","price":3.309},{"date":"1397/07/26 08:08","price":3.311},{"date":"1397/07/26 09:08","price":3.305},{"date":"1397/07/26 10:08","price":3.292},{"date":"1397/07/26 11:08","price":3.3},{"date":"1397/07/26 12:08","price":3.293},{"date":"1397/07/26 13:08","price":3.297},{"date":"1397/07/26 14:08","price":3.294},{"date":"1397/07/26 15:08","price":3.284},{"date":"1397/07/26 16:08","price":3.26},{"date":"1397/07/26 17:08","price":3.258},{"date":"1397/07/26 18:08","price":3.248},{"date":"1397/07/26 19:08","price":3.231},{"date":"1397/07/26 20:08","price":3.235},{"date":"1397/07/26 21:08","price":3.22},{"date":"1397/07/26 22:08","price":3.202},{"date":"1397/07/26 22:32","price":3.207},{"date":"1397/07/26 23:08","price":3.197}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399