کمترین: 
209.54
بیشترین: 
211.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209.54
زمان: 
7/26 15:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 مهر 1397 , 209.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:00","price":210.73},{"date":"1397/07/26 02:30","price":210.66},{"date":"1397/07/26 03:00","price":210.89},{"date":"1397/07/26 05:30","price":210.63},{"date":"1397/07/26 06:00","price":210.64},{"date":"1397/07/26 08:30","price":211},{"date":"1397/07/26 09:00","price":211.5},{"date":"1397/07/26 11:30","price":210.8},{"date":"1397/07/26 12:00","price":209.74},{"date":"1397/07/26 14:30","price":209.78},{"date":"1397/07/26 15:00","price":209.54}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398