کمترین: 
6630.8
بیشترین: 
6747.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6630.8
زمان: 
7/26 23:30
قیمت بیت کوین امروز 26 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 مهر 1397 , 6630.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:00","price":6730},{"date":"1397/07/26 02:30","price":6725.8},{"date":"1397/07/26 03:00","price":6725},{"date":"1397/07/26 05:30","price":6735.8},{"date":"1397/07/26 06:00","price":6734.1},{"date":"1397/07/26 08:30","price":6747.4},{"date":"1397/07/26 09:00","price":6740.5},{"date":"1397/07/26 11:30","price":6725.9},{"date":"1397/07/26 12:00","price":6731},{"date":"1397/07/26 14:30","price":6715.4},{"date":"1397/07/26 15:00","price":6721.9},{"date":"1397/07/26 17:30","price":6717.9},{"date":"1397/07/26 18:00","price":6703.9},{"date":"1397/07/26 20:30","price":6694.6},{"date":"1397/07/26 21:00","price":6709.3},{"date":"1397/07/26 23:30","price":6630.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398