کمترین: 
79.02
بیشترین: 
79.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.02
زمان: 
7/25 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 25 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 مهر 1397 , 79.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 17:08","price":79.02}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398