کمترین: 
181492
بیشترین: 
182929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
182929.0
زمان: 
7/25 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 25 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 مهر 1397 , 182929.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 11:10","price":181492.0},{"date":"1397/07/25 14:10","price":182929.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398