کمترین: 
18.97
بیشترین: 
19.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.31
زمان: 
7/25 13:08
قیمت ذغال سنگ امروز 25 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 25 مهر 1397 , 19.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 10:08","price":19.27},{"date":"1397/07/25 11:08","price":18.97},{"date":"1397/07/25 12:08","price":19.03},{"date":"1397/07/25 13:08","price":19.31}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398