کمترین: 
1222.15
بیشترین: 
1225.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.35
زمان: 
7/25 11:30
قیمت اونس طلا امروز 25 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 مهر 1397 , 1223.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 02:30","price":1225.33},{"date":"1397/07/25 05:30","price":1223.99},{"date":"1397/07/25 08:30","price":1222.15},{"date":"1397/07/25 11:30","price":1223.35}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398