کمترین: 
711.38
بیشترین: 
723.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712.88
زمان: 
7/25 23:08
قیمت گازوئیل امروز 25 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 مهر 1397 , 712.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:08","price":720.5},{"date":"1397/07/25 01:08","price":722.38},{"date":"1397/07/25 04:08","price":723.38},{"date":"1397/07/25 05:08","price":721.38},{"date":"1397/07/25 06:08","price":720.75},{"date":"1397/07/25 07:08","price":720.88},{"date":"1397/07/25 09:08","price":720.38},{"date":"1397/07/25 10:08","price":722.13},{"date":"1397/07/25 11:08","price":721.13},{"date":"1397/07/25 12:08","price":721.88},{"date":"1397/07/25 13:08","price":720.75},{"date":"1397/07/25 14:08","price":718.88},{"date":"1397/07/25 15:08","price":719.38},{"date":"1397/07/25 16:08","price":718.38},{"date":"1397/07/25 17:08","price":717.13},{"date":"1397/07/25 18:08","price":714.88},{"date":"1397/07/25 19:08","price":711.38},{"date":"1397/07/25 20:08","price":711.88},{"date":"1397/07/25 21:08","price":713.63},{"date":"1397/07/25 22:08","price":711.88},{"date":"1397/07/25 23:08","price":712.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398