کمترین: 
79.88
بیشترین: 
81.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.16
زمان: 
7/25 23:08
قیمت نفت برنت امروز 25 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 مهر 1397 , 80.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:08","price":81.36},{"date":"1397/07/25 01:08","price":81.56},{"date":"1397/07/25 02:08","price":81.59},{"date":"1397/07/25 04:08","price":81.77},{"date":"1397/07/25 05:08","price":81.53},{"date":"1397/07/25 06:08","price":81.47},{"date":"1397/07/25 07:08","price":81.46},{"date":"1397/07/25 09:08","price":81.41},{"date":"1397/07/25 10:08","price":81.64},{"date":"1397/07/25 11:08","price":81.55},{"date":"1397/07/25 12:08","price":81.69},{"date":"1397/07/25 13:08","price":81.41},{"date":"1397/07/25 14:08","price":81.12},{"date":"1397/07/25 15:08","price":81.2},{"date":"1397/07/25 16:08","price":80.97},{"date":"1397/07/25 17:08","price":80.81},{"date":"1397/07/25 18:08","price":80.45},{"date":"1397/07/25 19:08","price":79.88},{"date":"1397/07/25 20:08","price":79.97},{"date":"1397/07/25 21:08","price":80.24},{"date":"1397/07/25 22:08","price":80.02},{"date":"1397/07/25 23:08","price":80.16}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398