کمترین: 
209.2
بیشترین: 
213.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
210.94
زمان: 
7/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 مهر 1397 , 210.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:00","price":211.2},{"date":"1397/07/25 02:30","price":211.01},{"date":"1397/07/25 03:00","price":210.84},{"date":"1397/07/25 05:30","price":212.99},{"date":"1397/07/25 08:30","price":212.5},{"date":"1397/07/25 09:00","price":213.2},{"date":"1397/07/25 11:30","price":211.25},{"date":"1397/07/25 12:00","price":211.65},{"date":"1397/07/25 14:30","price":210},{"date":"1397/07/25 15:00","price":209.2},{"date":"1397/07/25 17:30","price":210.35},{"date":"1397/07/25 18:00","price":209.7},{"date":"1397/07/25 20:30","price":211.44},{"date":"1397/07/25 21:00","price":211.43},{"date":"1397/07/25 23:30","price":210.94}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398