کمترین: 
6698.8
بیشترین: 
6763.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6734.9
زمان: 
7/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 مهر 1397 , 6734.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:00","price":6723.6},{"date":"1397/07/25 02:30","price":6705.2},{"date":"1397/07/25 03:00","price":6717.3},{"date":"1397/07/25 05:30","price":6758.7},{"date":"1397/07/25 06:00","price":6741.3},{"date":"1397/07/25 08:30","price":6760},{"date":"1397/07/25 09:00","price":6763.3},{"date":"1397/07/25 11:30","price":6741.4},{"date":"1397/07/25 12:00","price":6745.1},{"date":"1397/07/25 14:30","price":6726.2},{"date":"1397/07/25 15:00","price":6698.8},{"date":"1397/07/25 17:30","price":6720.1},{"date":"1397/07/25 18:00","price":6699},{"date":"1397/07/25 20:30","price":6734},{"date":"1397/07/25 21:00","price":6736.5},{"date":"1397/07/25 23:30","price":6734.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398