کمترین: 
79.31
بیشترین: 
79.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.31
زمان: 
7/24 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 24 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 مهر 1397 , 79.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 17:08","price":79.31}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398