کمترین: 
182834
بیشترین: 
183745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
182834.0
زمان: 
7/24 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 24 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 مهر 1397 , 182834.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 11:00","price":183745.0},{"date":"1397/07/24 12:50","price":183670.0},{"date":"1397/07/24 13:00","price":182942.0},{"date":"1397/07/24 14:10","price":182834.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398