کمترین: 
18.12
بیشترین: 
19.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.26
زمان: 
7/24 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 24 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 24 مهر 1397 , 19.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 10:08","price":18.78},{"date":"1397/07/24 11:08","price":18.66},{"date":"1397/07/24 12:08","price":18.27},{"date":"1397/07/24 13:08","price":18.12},{"date":"1397/07/24 14:08","price":18.46},{"date":"1397/07/24 14:32","price":18.83},{"date":"1397/07/24 15:08","price":18.93},{"date":"1397/07/24 16:08","price":19.22},{"date":"1397/07/24 17:08","price":19.21},{"date":"1397/07/24 17:32","price":19.14},{"date":"1397/07/24 18:08","price":19.29},{"date":"1397/07/24 19:08","price":19.48},{"date":"1397/07/24 20:08","price":19.26}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398