کمترین: 
1226.05
بیشترین: 
1228.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1228.45
زمان: 
7/24 11:30
قیمت اونس طلا امروز 24 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 مهر 1397 , 1228.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 02:00","price":1226.96},{"date":"1397/07/24 02:30","price":1227.47},{"date":"1397/07/24 05:00","price":1228.11},{"date":"1397/07/24 05:30","price":1227.90},{"date":"1397/07/24 08:00","price":1226.11},{"date":"1397/07/24 08:30","price":1226.05},{"date":"1397/07/24 11:00","price":1226.74},{"date":"1397/07/24 11:30","price":1228.45}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398