کمترین: 
208.92
بیشترین: 
213.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
210.5
زمان: 
7/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 مهر 1397 , 210.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 02:00","price":208.92},{"date":"1397/07/24 05:00","price":209.6},{"date":"1397/07/24 08:00","price":211.31},{"date":"1397/07/24 11:00","price":213.01},{"date":"1397/07/24 13:00","price":211.33},{"date":"1397/07/24 14:30","price":211.61},{"date":"1397/07/24 15:00","price":211.71},{"date":"1397/07/24 17:30","price":212},{"date":"1397/07/24 18:00","price":210.93},{"date":"1397/07/24 20:30","price":210.59},{"date":"1397/07/24 21:00","price":210.37},{"date":"1397/07/24 23:30","price":210.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398