کمترین: 
6652.5
بیشترین: 
6839.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6714.5
زمان: 
7/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 مهر 1397 , 6714.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 02:00","price":6652.5},{"date":"1397/07/24 05:00","price":6721.6},{"date":"1397/07/24 11:00","price":6839.2},{"date":"1397/07/24 13:00","price":6745.6},{"date":"1397/07/24 14:30","price":6754.2},{"date":"1397/07/24 15:00","price":6750},{"date":"1397/07/24 17:30","price":6746.9},{"date":"1397/07/24 18:00","price":6751.6},{"date":"1397/07/24 20:30","price":6728.1},{"date":"1397/07/24 21:00","price":6690},{"date":"1397/07/24 23:30","price":6714.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398