کمترین: 
79.36
بیشترین: 
79.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.36
زمان: 
7/23 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 مهر 1397 , 79.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 17:08","price":79.36}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398