کمترین: 
180176
بیشترین: 
180601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180601.0
زمان: 
7/23 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 23 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 مهر 1397 , 180601.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 11:00","price":180176.0},{"date":"1397/07/23 14:00","price":180601.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398