کمترین: 
18.6
بیشترین: 
20.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.6
زمان: 
7/23 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 23 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 مهر 1397 , 18.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 10:08","price":20.5},{"date":"1397/07/23 12:08","price":20.36},{"date":"1397/07/23 13:08","price":20.02},{"date":"1397/07/23 14:08","price":20.06},{"date":"1397/07/23 15:08","price":20.05},{"date":"1397/07/23 16:08","price":19.99},{"date":"1397/07/23 17:08","price":19.05},{"date":"1397/07/23 18:08","price":19.28},{"date":"1397/07/23 19:08","price":18.74},{"date":"1397/07/23 20:08","price":18.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398