کمترین: 
1220.86
بیشترین: 
1223.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.38
زمان: 
7/23 11:00
قیمت اونس طلا امروز 23 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 مهر 1397 , 1223.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 05:00","price":1220.97},{"date":"1397/07/23 05:30","price":1220.86},{"date":"1397/07/23 08:00","price":1221.56},{"date":"1397/07/23 08:30","price":1222.13},{"date":"1397/07/23 11:00","price":1223.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398