کمترین: 
201.5
بیشترین: 
219.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
207.91
زمان: 
7/23 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 مهر 1397 , 207.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:00","price":204},{"date":"1397/07/23 05:00","price":202.34},{"date":"1397/07/23 08:00","price":201.5},{"date":"1397/07/23 11:00","price":219.5},{"date":"1397/07/23 14:00","price":214},{"date":"1397/07/23 17:00","price":207.5},{"date":"1397/07/23 20:00","price":209},{"date":"1397/07/23 23:00","price":207.91}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398