کمترین: 
6352.9
بیشترین: 
7700.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6802.4
زمان: 
7/23 23:00
قیمت بیت کوین امروز 23 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 مهر 1397 , 6802.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:00","price":6352.9},{"date":"1397/07/23 05:00","price":6357.9},{"date":"1397/07/23 08:00","price":6370.9},{"date":"1397/07/23 11:00","price":7700.2},{"date":"1397/07/23 14:00","price":6797.2},{"date":"1397/07/23 17:00","price":6944.7},{"date":"1397/07/23 20:00","price":6856},{"date":"1397/07/23 23:00","price":6802.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398