کمترین: 
204.08
بیشترین: 
206.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.5
زمان: 
7/22 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 مهر 1397 , 205.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/22 02:00","price":204.08},{"date":"1397/07/22 05:00","price":204.18},{"date":"1397/07/22 08:00","price":205.3},{"date":"1397/07/22 11:00","price":205.52},{"date":"1397/07/22 14:00","price":205.11},{"date":"1397/07/22 17:00","price":205.18},{"date":"1397/07/22 20:00","price":206.43},{"date":"1397/07/22 23:00","price":205.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398