کمترین: 
6315.8
بیشترین: 
6391.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6391.3
زمان: 
7/22 23:00
قیمت بیت کوین امروز 22 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 مهر 1397 , 6391.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/22 02:00","price":6315.8},{"date":"1397/07/22 05:00","price":6326.3},{"date":"1397/07/22 08:00","price":6358.9},{"date":"1397/07/22 11:00","price":6380.8},{"date":"1397/07/22 14:00","price":6365.5},{"date":"1397/07/22 17:00","price":6368.2},{"date":"1397/07/22 20:00","price":6385.2},{"date":"1397/07/22 23:00","price":6391.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398