کمترین: 
175033
بیشترین: 
176343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175033.0
زمان: 
7/21 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 21 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 مهر 1397 , 175033.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 11:00","price":176343.0},{"date":"1397/07/21 14:00","price":175033.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398