کمترین: 
201.59
بیشترین: 
205.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205
زمان: 
7/21 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 مهر 1397 , 205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 02:00","price":201.64},{"date":"1397/07/21 05:00","price":202.89},{"date":"1397/07/21 08:00","price":201.59},{"date":"1397/07/21 11:00","price":203.6},{"date":"1397/07/21 14:00","price":205.85},{"date":"1397/07/21 17:00","price":205.07},{"date":"1397/07/21 20:00","price":204.87},{"date":"1397/07/21 23:00","price":205}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398