کمترین: 
6306
بیشترین: 
6327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6320.7
زمان: 
7/21 23:00
قیمت بیت کوین امروز 21 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 مهر 1397 , 6320.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 02:00","price":6310.1},{"date":"1397/07/21 05:00","price":6308.7},{"date":"1397/07/21 08:00","price":6306},{"date":"1397/07/21 11:00","price":6314},{"date":"1397/07/21 14:00","price":6327},{"date":"1397/07/21 17:00","price":6316.3},{"date":"1397/07/21 20:00","price":6324.6},{"date":"1397/07/21 23:00","price":6320.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398