کمترین: 
1217.92
بیشترین: 
1217.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1217.92
زمان: 
7/21 02:00
قیمت اونس طلا امروز 21 مهر 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 21 مهر 1397 , 1217.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 02:00","price":1217.92}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398